Wat kunnen we leren van de zwangere Maria?

Lazarus-eindredacteur Marieta deelt haar adventsles met je in deze Preek van de Week. Volgens haar moeten we niet alleen kijken naar de engelen en het kindje. Let dit jaar vooral eens op hoe Maria met haar bijzondere situatie omgaat…

Deze Preek publiceerden we eerder op 3 december 2017

Eén reactie op “Wat kunnen we leren van de zwangere Maria?”

  1. De eerste woorden die Jezus tijdens Zijn leven op aarde heeft gesproken, die in het N.T. zijn weergegeven zijn deze, tot Maria gericht “Waarom hebt gij naar Mij gezocht? Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?” (Luc.2:49) in vers 50 staat dat Maria daar niets van begreep.
    Was Maria de woorden van Gabriel vergeten?
    “En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.” (Luc.1:31-32-33) Dit gaat niet over de kerk! Maar over de toekomstige status van het kind in de kribbe te Bethlehem! Gezegend Kerstfeest!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *