Copyright

Fijn dat je onze content wilt delen! Geen probleem als je dat voor eigen gebruik wilt doen. Maar voor bedrijven en organisaties zijn er wel regels voor het gebruik van onze content.

Wil je een blog van Lazarus overnemen in je blad, op je site, in een boek, dan mag je een tekstfragment, van maximaal vijftig woorden overnemen, als je daarbij verwijst of doorlinkt naar het originele artikel op onze site. Gaat het om een artikel uit een papieren publicatie, dan geldt ook: je mag vijftig woorden vrij citeren en daarbij de bronvermelding aangeven, door titel, editie en datum te noemen.

Wil je graag het hele artikel gebruiken? Dan is het mogelijk om toestemming te vragen aan de eindredacteur. Je kunt mailen met redactie@lazarus.nl. Zonder die toestemming mag er niets worden overgenomen. 

Op alle publicaties (tekst, foto’s, illustraties, video’s) rust auteursrecht. Dat wil zeggen dat wij (Lazarus) uitsluitend recht hebben om deze publicaties openbaar te maken of te verveelvoudigen.